Thơ tượng trưng

Thơ tượng trưng, ban đầu để gọi những sản phẩm của một thi phái vào cuối thế kỷ 19Pháp, sau dùng để chỉ một thể loại thơ mà trong đó, nhà thơ vận dụng những biểu tượng và nhạc điệu để nói lên những tâm trạng, cảm xúc của tâm hồn. Các nhà thơ tượng trưng sáng tác chủ yếu dựa trên trực giác, điều này tạo nên sự phân biệt với thơ lãng mạn dựa trên cảm xúc, và thơ cổ điển dựa trên sự thông minh.

Sự hình thành và phát triểnSửa đổi

Charles Baudelaire với tập "Ác hoa"Sửa đổi

Thời kỳ hậu BaudelaireSửa đổi

Mallarmé, Valéry và đỉnh cao của tượng trưngSửa đổi

Ảnh hưởng rộng rãiSửa đổi

Tương quan giữa thơ tượng trưng Pháp và thơ cổ Đông phươngSửa đổi

Các nhà thơ tượng trưngSửa đổi

PhápSửa đổi

Các nước phương Tây khácSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Tham khảoSửa đổi