Thương Lạc (tiếng Trung: 商洛市, Hán-Việt: Thương Lạc thị) là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích của Thương Lạc là 19.292 km², dân số 2,4 triệu.

Hành chính sửa

Địa cấp thị Thương Lạc quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Quận nội thành sửa

Huyện sửa

Tham khảo sửa