Thương Tín

trang định hướng Wikimedia

Thương Tín có thể là:

  • Tên một diễn viên người Việt: diễn viên Thương Tín

Ngoài ra thương tín còn là một từ Hán-Việt (商信) có nghĩa là tin tưởng trong làm ăn buôn bán, thường được dùng kết hợp trong tên gọi các ngân hàng, tổ chức kinh doanh như:

Xem thêm sửa