Thượng Hà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thượng Hà)

Thượng Hà có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau: