Thượng Hội đồng Giám mục (Công giáo)

Trong Giáo hội Công giáo Rôma, Thượng hội đồng Giám mục hay Thượng Hội nghị Giám mục[1] là một cơ quan tư vấn cho Giáo hoàng. Cơ cấu này được mô tả trong Bộ Giáo luật (CIC) với định nghĩa là một đại hội gồm các Giám mục được tuyển chọn từ nhiều miền khác nhau trên thế giới, tụ họp lại vào những thời kỳ được ấn định, để cổ võ sự hiệp nhất chặt chẽ giữa Ðức Thánh Cha với các Giám mục, và để giúp ý kiến cho Ðức Thánh Cha trong việc bảo vệ và tăng tiến Ðức Tin và phong hóa, và trong việc duy trì và củng cố kỷ luật Giáo hội; ngoài ra, còn để nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động của Giáo hội trong thế giới.[1][2]

Thượng hội đồng giám mục thường tổ chức với thời gian dài, ngay cả khi nó không được phân chia thành các phiên họp.[3][4] Theo định kỳ, Thượng Hội đồng được tổ chức nếu nó liên quan đến Giáo hội toàn cầu hoặc loại Thượng Hội đồng ngoại thường dành cho các vấn đề của một khu vực địa lý cụ thể.[5] Các lần họp Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ tổ chức sau mỗi khoảng thời gian cố định và được gọi là "ngoại thường' nếu tổ chức nhằm xử lý các vấn đề khẩn cấp.[6]

Thượng hội đồng giám mục cũng có một ban thư ký thường trực[7] có trụ sở tại Rome nhưng họ không phải là một phần của Giáo triều Rôma.[8] Giáo hoàng Phanxicô đã tăng đáng kể cả thẩm quyền và ảnh hưởng của Thượng hội đồng vào tháng 9 năm 2018.[9]

Danh sách thượng hội đồngSửa đổi

Thượng Hội đồng thường lệSửa đổi

Năm Lần Thường lệ Chủ đề[10]
1967 I Gìn giữ và cũng cố Ðức Tin Công giáo, sự toàn vẹn, sức mạnh, sự khai triển, sự mạch lạc trên bình diện giáo lý và phát triển lịch sử
1971 II Chức Linh mục thừa tác và sự công bằng trên thế giới
1974 III Rao Giảng Phúc Âm trong thế giới hiện đại
1977 IV Việc giảng dạy giáo lý trong thời đại chúng ta
1980 V Gia Ðình Kitô
1983 VI Ðền Tội và Hòa Giải trong sứ mạng của Giáo hội
1987 VII Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới
1990 VIII Việc Huấn luyện Linh Mục trong những hoàn cảnh ngày nay
1994 IX Ðời tận hiến và vai trò của nó trong giáo hội và trong thế giới
2001 X Giám mục: người tôi tớ của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại hy vọng cho thế giới
2005 XI Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ vụ của Giáo hội
2008 XII Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo hội
2012 XIII Tân Phúc âm hóa để loan truyền đức tin Kitô giáo
2015 XIV Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay
2018 XV Giới trẻ, Đức tin và biện phân ơn gọi

Thượng Hội đồng ngoại thườngSửa đổi

Năm Lần Ngoại thường Chủ đề[10]
1969 I Sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám mục
1985 II Kỷ niệm 20 năm kết thúc Công Ðồng Vaticanô II
2014 III Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng

Thượng Hội đồng với các vấn đề riêng của các châu lụcSửa đổi

Năm Khu vực Chủ đề[10]
1980 Hà Lan Hoàn cảnh Mục Vụ tại Hà Lan
1991 Châu Âu Ngõ hầu chúng ta có thể là những chứng nhân của Chúa Kitô, Đấng đã giải phóng chúng ta
1994 Châu Phi Giáo hội tại Phi Châu và sứ mạng rao giảng Phúc Âm hướng đến năm 2000: Các con sẽ là những chứng nhân của Ta
1995 Li Băng Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta: Ðược canh tân bởi Chúa Thánh Thần, trong tình liên đới, chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa
1997 Châu Mỹ Gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô hằng sống: con đường hoán cải, hiệp thông và liên đới tại Mỹ Châu
1998 Châu Á Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu chuộc và sứ mạng yêu thương và phục vụ của Ngài tại Á Châu: Ðể họ được sống và sống dồi dào
1998 Châu Đại dương Chúa Giêsu Kitô và các dân tộc của Ðại Dương Châu: bước đi trên con đường của Chúa, rao giảng sự thật của Chúa, và sống sự sống của Chúa
1999 Châu Âu Chúa Giêsu Kitô, sống động trong Giáo hội, nguồn mạch của Hy vọng cho Âu Châu
2009 Châu Phi Giáo hội tại Phi Châu phục vụ công cuộc hòa giải, nền công lí và hòa bình. Anh em là muối cho đời … Anh em là ánh sáng cho trần gian
2010 Trung Đông Giáo hội Công giáo trong vùng Trung Ðông: hiệp thông và chứng tá
2019 Châu Mỹ Latinh

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Bộ Giáo Luật The Code of Canon Law
  2. ^ Điều 342, Giáo luật Công giáo 1983
  3. ^ Paul VI 1965, I.
  4. ^ “Summary of the synod assemblies”, Synodal Information, Vatican City: General Secretariat of the Synod of Bishops, 15 tháng 9 năm 2007.
  5. ^ CIC 1983, Canon 345.
  6. ^ CIC 1983, Canon 346.
  7. ^ CIC 1983, Canon 348.
  8. ^ Okoye 2011, tr. 17.
  9. ^ Pantin, Edward. “18 September 2018”. National Catholic Register. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2019.
  10. ^ a ă â LƯỢC QUA CÁC KHÓA HỌP THƯỢNG HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC