Thượng Nhiêu (tiếng Trung: 上饶市 bính âm: Shàngráo Shì, Hán-Việt: Thượng Nhiêu thị) là một địa cấp thị của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc với diện tích 22.791 km², dân số 6.600.000 (năm 2000), mã bưu chính 334000, mã vùng 0793.

Thượng Nhiêu
Một kiến trúc cổ ở Thượng Nhiêu


Hành chính sửa

Thượng Nhiêu được chia ra làm 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận, 1 thành phố cấp huyện và 8 huyện.

Tham khảo sửa