Thượng phụ Đại kết thành Constantinopolis

Thượng phụ Đại kết, tức Thượng phụ thành Constantinopolis là Tổng giám mục thành Constantinopolis và là phẩm bậc cao nhất trong Chính Thống giáo Đông phương, được coi là primus inter pares ("đứng đầu giữa những người bình đẳng").

Tổng Giám Mục thành Constantinopolis - Tân La Mã và Thượng Phụ Đại Kết

Chính Thống giáo Đông phương
Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Đương nhiệm
Batôlômêô I

từ 2 tháng 11 năm 1991
Dinh thựFener, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Bổ nhiệm bởiCông nghị thánh thiêng
Nhiệm kỳsuốt đời
Người đầu tiên nhậm chứcThánh Anrê/Anatôliô
Thành lập38/451
Websitepatriarchate.org

Theo truyền thống Kitô giáo, Thượng phụ Constantinopolis được xem là người thừa kế tông đồ Thánh Anrê. Từ thế kỉ thứ 6 chức vị này trở thành Thượng phụ Đại kết của toàn Chính Thống giáo Đông phương. Ngày nay, chức vị nằm dưới thẩm quyền của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và chức vị phải do một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ.

Cờ hiệu của đức Thượng phụ Đại kết thành Constantinopolis, Batôlômêô I

Người đang giữ chức vị hiện tại là Thượng phụ Đại kết thứ 270, Batôlômêô I.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Chryssavgis, John. “Turkey: Byzantine Reflections”. World Policy Journal (Winter 2011/2012). Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2012.

Liên kết ngoài

sửa