Mở trình đơn chính

Thư gởi các tín hữu tại Ê-phê-sô được William Barclay mô tả là "Nữ hoàng của các Thư Tín". Đây là một sách của Kinh Thánh thuộc Tân Ước.[1] Sứ đồ Phao-lô người Tarsus được xem đã viết thư này khi ông bị cầm tù tại Roma (vào khoảng năm 62 A.D.). Có lẽ cùng lúc với Thư gởi các tín hữu tại Colossians (trong đó có nhiều điểm tương đồng) và thư Thư gởi cho Philemon. Tuy nhiên, một số học giả phê bình từ lâu đã thắc mắc về tác quyền của bức thư, cho rằng nguồn gốc bức thư có niên đại trễ hơn.[2]

Chú thíchSửa đổi

Các Bản Dịch Việt NgữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Kinh Thánh Tin Lành (1926), United Bible Society
  • Herry, M. "Zondevan NIV Matthew Herry Commentary" (1992), Zondevan Publishing House
  • Halley, Henry H., "Thánh Kinh Lược Khảo" (1971), Nhà Xuất Bản Tin Lành, Sài Gòn
  1. ^ William Barclay, The Daily Bible Study: Revised Edition: The Letters to the Galatians and the Ephesians, (Edinburgh: Saint Andrew Press, 1976) 61
  2. ^ Ehrman, Bart D. (2004). The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings. New York: Oxford. tr. pp. 381–384. ISBN 0-19-515462-2.