Thạch Đài (chữ Hán giản thể: 石台县, âm Hán Việt: Thạch Đài huyện) là một huyện của địa cấp thị Trì Châu, tỉnh An Huy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Thạch Đài có diện tích 1403 km², dân số 110.000 người, mã số bưu chính 245100. Huyện Thạch Đài được chia thành 5 trấn, 10 hương. Huyện lỵ tại trấn Thất Lý.

  • Trấn: Thất Lý, Thất Đô, Chiêm Đại, Đinh Hương, Tiểu Hà.
  • Hương: Hà Khẩu, Thất tỉnh, Lan Quan, Hoành Độ, Kha Điền, Đại Diễn, Cống Khê, Ky Than, Sân Điền, Lục Đô.

Tham khảo sửa