Thạch Trung là một xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Thạch Trung
Xã Thạch Trung
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhHà Tĩnh
Thành phốHà Tĩnh
Khác
Mã hành chính18088[1]

Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên sửa

Xã Thạch Trung nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thành phố Hà Tĩnh. Có diện tích tự nhiên là 618,5 ha.

Dân cư sửa

Dân số trên 9.000 người, trong đó có trên 2/3 dân số theo đạo Thiên chúa.
Xã có 8 xóm giáo toàn tòng.
Cơ sở tôn giáo: xã có 2 xứ đạo là xứ Chân Thành và xứ Văn Hạnh, 1 dòng mến thánh giá, có 2 họ là họ Hạnh Tiến và họ Hạnh Đức.

Hành chính sửa

Gồm 13 xóm: Tân Trung, Tân Phú, Đông Tiến, Đoài Thịnh, Thanh Phú, Liên Phú, Hồng Hà, Nam Quang, Bắc Quang, Nam Phú, Bắc Phú, Trung Phú, Đức Phú.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa