Thạch Trung là một xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Vị trí địa lý, diện tích tự nhiênSửa đổi

Xã Thạch Trung nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thành phố Hà Tĩnh. Có diện tích tự nhiên là 618,5 ha.

Dân cưSửa đổi

Dân số trên 9.000 người, trong đó có trên 2/3 dân số theo đạo Thiên chúa.
Xã có 8 xóm giáo toàn tòng.
Cơ sở tôn giáo: xã có 2 xứ đạo là xứ Chân Thành và xứ Văn Hạnh, 1 dòng mến thánh giá, có 2 họ là họ Hạnh Tiến và họ Hạnh Đức.

Hành chínhSửa đổi

Gồm 13 xóm: Tân Trung, Tân Phú, Đông Tiến, Đoài Thịnh, Thanh Phú, Liên Phú, Hồng Hà, Nam Quang, Bắc Quang, Nam Phú, Bắc Phú, Trung Phú, Đức Phú.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi