Thảo điền (định hướng)

Thảo điền có thể là:

  • Thảo điền: sinh cảnh gồm nhiều loại cỏ và thực vật không phải thân gỗ, có nhiều động - thực vật sinh sống.
  • Thảo Điền: đơn vị hành chính cấp phường ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.