Thảo luận:Ông tơ bà nguyệt

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Bài này nên có tên gọi là Ông tơ hay Nguyệt lão hay Nguyệt hạ lão nhân. Đọc xong rồi mà không thấy bà Nguyệt ở đâu cả. Điển tích bà Nguyệt là điển tích khác, không liên quan tới điển tích Vi Cố gặp Nguyệt lão này. Vương Ngân Hà 10:54, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Ông tơ bà nguyệt”.