Thảo luận:Đàn tranh

Bình luận mới nhất: 17 năm trước bởi Casablanca1911

Tại sao "Danh sách các bộ dây" lại đổi hướng về Đàn Tranh ? Trong "bộ dây" thì có nhiều loại đàn khác trong các "chi" khác nhau cơ mà ? Casablanca1911 05:28, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Đàn tranh”.