Thảo luận:Đáp Lạt Ma Bát Lạt

Thêm thảo luận
Tên tiếng Anh?Sửa đổi

Đáp Lạt Ma Bát Lạt là 1 hoàng tử triều Nguyên, nghĩa là ko liên quan gì tới những thứ gì xung quang tiếng Anh. Có cần phải chú tên tiếng Anh ở đầu bài ko (phải thêm Ly Thai To, Le Nghi Dan, Emperor Kangxi, Emperor Qianlong, v.v... vào các bài khác à?)? Tôi sẽ xóa nó nếu ko cần thiết.--Meiji-tennō (Thảo luận, đóng góp) 07:26, ngày 6 tháng 3 năm 2010 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Đáp Lạt Ma Bát Lạt”.