Thảo luận:Đông Kinh Nghĩa Thục

There are no discussions on this page.

Em chỉ đọc được cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục của Nguyễn Hiến Lê bằng ebook mà lại định dạng .prc nữa nên không có trang. Nếu bác nào có sách giấy thì bổ sung số trang dùm em. Vậy em đành để tên sách trong chú thích trước vậy Llevanloc (thảo luận) 17:15, ngày 2 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Tôi thấy nội dung bạn đưa vào từ ebook là tương đối khớp với trong sách giấy rồi, nếu có ai cần yêu cầu chú thích ở đoạn nào thì tôi thêm số trang vào sau. Devi (thảo luận) 17:54, ngày 12 tháng 9 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Đông Kinh Nghĩa Thục”.