Thảo luận:Đường Hồ Chí Minh trên biển

Active discussions

Tên Đường Hồ Chí Minh trên biển phổ biến hơn rất nhiều--Sparrow 01:34, ngày 4 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Cuộc gặp huyền thoạiSửa đổi

Ý kiến của tôi là phần này là thông tin về cá nhân Đặng Thùy Trâm nhưng có một dung lượng quá lớn so với toàn thể nội dung bài viết. Nếu không loại ra thì nên rút gọn lại. Không nên biến thành 1 mục. Felo (thảo luận) 14:28, ngày 8 tháng 3 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.