Thảo luận:Đường sắt đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh

Active discussions

UntitledSửa đổi

Bản đồ trong liên kết viết rõ "Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh", không phải "Tàu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh". Nguyễn Hữu Dng 01:57, 22 tháng 11 2006 (UTC)

Chỉ là sơ đồ quy hoạch mà thôi chứ thực tế đã có gì đâu. Nó khác với Đường sắt đô thị thành phố XYZ nào đó, đã hoạt động rồi. Vậy nên tên bài đổi là "Dự án...." " hoặc "quy hoạch..." cho đúng thực tế hơn. Lưu Ly 10:59, 24 tháng 11 2006 (UTC)

Biên tậpSửa đổi

Có nhiều mốc thời gian chưa được xác định rõ như, năm ngoái, năm sau...--Tranletuhan (thảo luận) 06:09, ngày 17 tháng 6 năm 2010 (UTC)

Hơn nữa theo tên gọi của bài thì cần thêm thông tin các tuyến tàu điện mặt đất (chẳng hạn như tuyến số 1 Công trường Mê Linh - Bến xe Miền Tây) và monorail, nội dung hiện nay hầu như chỉ đề cập đến metro. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 06:26, ngày 17 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Có vẻ bên phiên bản tiếng Anh trình bày tốt hơn đấy bác Quang, có thể tham khảo để biên tập lại bài.113.161.220.112 (thảo luận) 06:53, ngày 17 tháng 6 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Đường sắt đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh”.