Thảo luận:Đại công tước Áo

Thảo luận đang diễn ra

Cách dịch ra tiếng ViệtSửa đổi

Tôi thấy cách dịch "Đại công tước Áo" là chưa ổn, bởi mặc dù tước vị này là dành riêng cho người cai trị xứ Áo (Austria) nhưng đây là tước vị được xếp cao hơn Đại công tước (Grand Duke) nhưng thấp hơn Quốc vương (King) và cũng cai trị lãnh thổ lớn hơn Đại công quốc (Grand Duchy). Tôi đề nghị cách dịch là Phó vương hoặc Á vương cho Archduke và Phó vương quốc hoặc Á vương quốc cho Archduchy.

Ko-Ka

Quay lại trang “Đại công tước Áo”.