Thảo luận:Đại hồng thủy

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi Trần Thế Vinh

Khi nói về Nạn Đại hồng thủy chúng ta phải xác nhận đây một câu chuyện có thật trên đất, không phải là truyền thuyết của các tôn giáo vẽ lên.Kinh thánh là quyển sách lịch sử ghi lại chuyện đã xảy ra và nhiều quốc gia cũng ghi lại lịch sử về nạn hồng thủy, chứng tỏ cho chúng ta biết điều đó là thật.Nếu chúng ta xem chuyện đó là truyền thuyết, chúng ta sẽ đặt giả thuyết, nếu là giả thuyết thì nó chỉ là lý thuyết giúp chúng ta hiểu biết mà thôi không có thật.

Từ khi nào kinh thánh trở thành sách lịch sử ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 09:04, ngày 22 tháng 10 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Sholokhov: Một số sách trong Kinh Thánh được người Do Thái chấp nhận là sách lịch sử của dân tộc họ.-- Trình Thế Vânthảo luận 19:09, ngày 22 tháng 10 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhưng chắc không phải là Sáng Thế Ký, hay các loại nội dung nói về trái đất dẹp lép hoặc một cơn lũ cấp quốc tế cuốn sạch mọi thứ trên thiên hạ để chừa lại gia đình của một cụ già. Lịch sử nào ở trong đó ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 09:58, ngày 24 tháng 10 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi dùng chữ "một số" nghĩa là đã khoanh vùng, không nói là tất cả. Có gì đâu mà bạn cứ phải phản ứng mạnh như thế nhỉ?-- Trình Thế Vânthảo luận 16:13, ngày 24 tháng 10 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cái tôi phản ứng không phải là nhận xét của TTV, mà là thái độ đánh đồng truyền thuyết, huyền thoại với lịch sử chân thật. Bệnh này nhiều người từng mắc, kể cả một số học giả nổi tiếng. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận)
Quay lại trang “Đại hồng thủy”.