Thảo luận:Đề tài (nghệ thuật)

Thêm thảo luận

Tên bàiSửa đổi

Có lẽ nên thêm hậu tố "văn học" hay "văn học nghệ thuật" vì phạm vi nội dung hiện tại hẹp hơn nội hàm của mục từ. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 04:57, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Hì, đang sửa thì bị mâu thuẫn, chủ quan quá :D. Tôi đồng ý với Thanh Quang về điểm này, vì en.wiki cũng có mục từ định hướng cho cái gọi là đề tài, với nhiều kiểu đề tài. Viethavvh (thảo luận) 05:01, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Tôi đã đổi hướng về Đề tài (nghệ thuật), toàn bộ redirect liên quan đã được được sửa, tôi đặt biền chờ xóa cho redirect Đề tài. RBD (thảo luận) 05:04, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Mục "Đề tài" làm được mục từ định hướng thì tốt hơn là xóa, như en:theme. Viethavvh (thảo luận) 05:10, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Đề tài (nghệ thuật)”.