Thảo luận:Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.
Dự án Kinh tế
Economic-surpluses.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kinh tế, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kinh tế. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Bài này có vấn đề. Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch là 2 loại địa tô tư bản chủ nghĩa, nó không phải là một cặp phạm trù đi liền nhau vì vậy bài này đáng lẽ phải là 2 bài địa tô tuyệt đối, địa tô chênh lệch mới đúng. Tôi sẽ đem bài ra biểu quyết, mời mọi người có ý kiến thêm--Huy Phương (thảo luận) 13:29, ngày 29 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch”.