Thảo luận:Định nghĩa

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

ví dụ sai??? từ "4 góc vuông" không thể suy ra "4 cạnh bằng nhau" và ngược lại. cùng lắm chỉ có thể làm hẹp định nghĩa lại một chút chẳng hạn:

  • 4 góc vuông và 2 cạnh kề bằng nhau
  • 4 cạnh bằng nhau và 1 góc vuông

--cúmèo89 (thảo luận) 17:15, ngày 3 tháng 2 năm 2011 (UTC)

- Hình vuông là hình có 4 góc vuôngcó 4 cạnh bằng nhau.
- Hình vuông là hình có 4 góc vuôngcó 4 cạnh bằng nhau. Tôi nghĩ đây mới là ý của ví dụ. fr t.c 01:16, ngày 4 tháng 2 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Định nghĩa”.