Thảo luận:Đồng Nai

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Hành chính Việt Nam
Map of Vietnam.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

DzSửa đổi

Tôi nghĩ là nên chờ cho phần mềm được sửa, tại vì hệ thống thể loại cũng chưa xếp "A" và "Á" với nhau. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 03:14, 17 tháng 4 2005 (UTC)

Vi phạm bản quyềnSửa đổi

Tôi xóa phần lớn nội dung vi phạm bản quyền trong phần Tài nguyên tại đây.--Heathrow/London (thảo luận) 06:48, ngày 24 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Biển số xeSửa đổi

Biển số xe Đồng Nai 39 là mới cấp hả bạn Vinh?--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 00:46, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Vâng, Đồng Nai đã cấp thêm biển số này, nhưng còn hạn chế.-- Trình Thế Vânthảo luận 01:47, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Vi phạn bản quyềnSửa đổi

Đa số thông tin mới được viết chép nguyên xi từ nguồn, đó là vi phạm bản quyền. Đề nghị tác giả bổ sung bài viết này viết lại bằng văn phong của mình và lược những thông tin râu ria.--Tranletuhan (thảo luận) 09:50, ngày 11 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Tính Trung LậpSửa đổi

bài viết này khen hơi bị nhiều??Nam Thuan (thảo luận) 11:57, ngày 11 tháng 12 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Đồng Nai”.