Thảo luận:Độ cao

Thêm thảo luận

MóngSửa đổi

Để Xác định chiều sâu cổ móng dục vào các yếu tố nào? Tối thiểu là bao nhiêu? Trần quang Phồn (thảo luận) 16:50, ngày 27 tháng 7 năm 2016 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Độ cao”.