Thảo luận:Độ mặn

Active discussions
Đây là trang thảo luận của bài viết có sự tham gia của sinh viên, là những người mới đến, hãy giúp họ làm quen với môi trường này.
Xin giữ thái độ văn minh  · Giữ thiện ý  · Không tấn công cá nhân  · Không cắn người mới đến

Đổi đơn vịSửa đổi

Xin cho hỏi Muốn đổi đơn vị đo giới hạn độ muối trong nước từ đơn vị ppt sang độ mặn CL- là mg/l được không Mong bà con thảo luận và đưa ra dáp án giúp mình thảo luận quên ký tên này là của 123.26.192.178 (thảo luận • đóng góp).

Quay lại trang “Độ mặn”.