Thảo luận:Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng

Chưa có thảo luận tại trang này.

Bài viết được lọc chọn và tìm hiểu tương đôi công phu của tác giả Imohano. Có chỗ nào chưa đúng, chưa hợp lý, còn thiếu các bạn cho ý kiến (vì bài viết này từng bị xóa 1 lần do 1 tác giả khác viết!!!) cám ơn. Imohano (thảo luận) 11:13, ngày 5 tháng 8 năm 2012 (UTC)[]

Quay lại trang “Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng”.