Thảo luận:Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Imohano
Thêm đề tài

Bài viết được lọc chọn và tìm hiểu tương đôi công phu của tác giả Imohano. Có chỗ nào chưa đúng, chưa hợp lý, còn thiếu các bạn cho ý kiến (vì bài viết này từng bị xóa 1 lần do 1 tác giả khác viết!!!) cám ơn. Imohano (thảo luận) 11:13, ngày 5 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng”.