Thảo luận:Động cơ tuốc bin trục

Chưa có thảo luận tại trang này.

Mong các bạn đọc và đóng góp thêm kiến thức cho bài viết thêm độ chuyên sâu và chính xác hơn.Imohano (thảo luận) 05:37, ngày 31 tháng 3 năm 2013 (UTC)[]

Quay lại trang “Động cơ tuốc bin trục”.