Thảo luận:Đen

UntitledSửa đổi

Hình như các nghĩa được đề cập đều được suy ra từ màu đen. Tôi nghĩ ta nên để bài về màu đen ở đây. Dung Nguyen 03:22, 29 tháng 6 2005 (UTC)

I agree. But, in order to perserve the history of both articles (Đen and Đen (màu)) we have to come up with an algorithm, such as:
  1. Move Đen to Đen (định hướng).
    • (Check that it's there.)
  2. Delete Đen.
  3. Now, move Đen (màu) to Đen.
    • (Check that it's there.)

(The above steps constitute the Bluesman algorithm.) Mekong Bluesman 04:13, 29 tháng 6 2005 (UTC)

Tôi không đồng ý, màu đen là một màu khá cơ bản và được sử dụng trong nhiều câu văn tiếng Việt nhưng không phải từ đen lúc nào trong câu văn cũng có nghĩa là màu này hay được suy ra từ màu này. Nếu lấy nó làm mục từ chính thì đa phần sẽ hiểu là đen chỉ có nghĩa là màu đen. Ví dụ khi người ta nói như thế này: Anh này đen quá. thì bạn sẽ hiểu như thế nào? Rõ ràng nó phụ thuộc vào ngữ cảnh của người nói:

  1. Nước da của anh ta có màu đen giống như của người da đen
  2. Anh ta đang thua bạc (đánh cờ hay đánh bài ăn tiền).

Trong ví dụ của mục từ Đen tôi thêm từ đủi vào để hàm ý nói rằng nó không phải là một màu, do trên thực tế người ta có thể nói là anh đen quá hay anh đen đủi quá hay như trong dân đen thì tôi nghĩ từ đen chẳng có một mối quan hệ rõ ràng nào với màu đen cả.Vương Ngân Hà 04:58, 29 tháng 6 2005 (UTC)

Tôi nghĩ các nghĩa khác như đen đủi là nghĩa bóng cho nên ở một trang định hướng. Đen với nghĩa màu đen là nghĩa "đen" :-) và là nghĩa đầu tiên người ta nghĩ đến, cho nên để ở trang chính. Dung Nguyen 05:10, 29 tháng 6 2005 (UTC)
Hợp lý. Avia 06:47, 29 tháng 6 2005 (UTC)
Quay lại trang “Đen”.