Thảo luận:Điều chế tín hiệu

Thêm thảo luận

Bài này nói về sóng điều tán đúng không? Sao tiêu đề không có dấu má gì hết thế? Bongdentoiac (thảo luận) 05:27, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Điều chế tín hiệu”.