Thảo luận:Điện Élysée

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Hihihiha trong đề tài Tại sao lại gọi là "Điện Élysée"?
Dự án Paris
Feu d'artifice du 14 juillet 2014 - Tour Eiffel (26).jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Paris, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Paris. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tại sao lại gọi là "Điện Élysée"?Sửa đổi

Điện khác với cung. Theo kiến trúc và mục đích sử dụng nó thì phải gọi là Cung Élysée mới đúng chứ. Co lẽ những người gọi nó là "Điện Élysée" không hiểu thế nào là "điện", thế nào là "cung".Hihihiha (thảo luận) 06:26, ngày 30 tháng 7 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Điện Élysée”.