Thảo luận:Điện tử học

Dự án bài cơ bản
Círculos Concéntricos.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Câu hỏiSửa đổi

Bài này dùng các từ như "ca-tốt", "ăng-ten"... Những từ này có thông dụng trong tiếng Việt không? Hay chỉ là một cách phiên âm?

Ngoài ra cũng có một đoạn "...máy thu hình (tivi)". Tôi nghĩ là "máy thu hình" là camera, còn TV thì phải là "máy nhận hình".

Mekong Bluesman 16:25, 30 tháng 8 2005 (UTC)

Tôi chưa bao giờ nghe "máy nhận hình" nhưng thường nghe "máy truyền hình" (tương tự "máy truyền thanh". Các đài phát là "đài phát hình" và "đài phát thanh"

Làng Đậu 19:05, 30 tháng 8 2005 (UTC)

Tivi = máy truyền hình = máy thu hình; radio = máy thu thanh (ít dùng) = đài radio; đài phát => đài phát thanh; đài truyền hình; camera = máy quay phim = máy ghi hình (ít dùng). "ca-tốt", "ăng-ten" là những từ phiên âm thông dụng, tuy nhiên trong các văn bản, giáo trình SGK thì có nhiều các viết khác nhau, ko thông nhất. Đấy là thực trạng hiện nay của các từ phiên âm trong tiếng Việt văn bản. Vietbio 21:07, 30 tháng 8 2005 (UTC)
Theo tôi vì các chữ "TV" hay "radio" đã qúa thông dụng chúng ta nên tùy theo bài viết mà dùng Việt Hoá cũng dược dùng Anh ngữ cùng được. Nhưng trường hợp Ăng-ten ca-tốt thì có lẽ nên xem xét có chữ nào hay nhất mà dùng ngay cả không loại bỏ cách dùng nguyên antena, cathode.

Các điều trên chứng minh là tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ (langue maternelle) của tôi! Vì tôi đã suy luận như sau đây:

  • Đầu tiên phải có các cameraman hay các soundman thu vào các hình ảnh hay tiếng động. Những người này dùng máy thu thanh (audio recorder/tape recorder) hay máy thu hình (video recorder/recording camera).
  • Sau đó, có một chỗ phát ra (broadcast, émettre) các signal. Chỗ đó có máy phát thanh, hay máy phát hình.
  • Những người ở nhà phải có các máy để nhận các signal đó. Các máy đó là máy nhận thanh (radio) hay máy nhận hình (TV). (Tôi hỏi các người bạn Việt trẻ thì họ gọi là "tivi", khi tôi còn ở Việt Nam thì chưa có TV!)
  • Còn việc truyền các signal từ một điểm sang một điểm khác là truyền thanh (audio transmission) hay truyền hình (video transmission). Truyềnphát có thể là đồng nghĩa trong trường hợp này (ví dụ: đài truyền thanh = đài phát thanh = radio station).

Bây giờ thì tôi biết là tôi suy luận ra một kết quả sai! Cám ơn mọi người đã giải thích.

Mekong Bluesman 23:21, 30 tháng 8 2005 (UTC)

Quay lại trang “Điện tử học”.