Thảo luận:Đinh Ngọc Liên

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Newone

Ông này sống với bà Tuyết Mai được bao lâu (từ năm nào đến năm nào) thì chia tay để bà đi bước nữa (năm 1958)? Newone (thảo luận) 04:04, ngày 16 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Đinh Ngọc Liên”.