Thảo luận:Đoàn Duy Thành

Active discussions
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Thực hiện chỉ thị bằng miệng là sao??? Nghĩa là nói suôn không làm việc sao ??? Llevanloc (thảo luận) 14:47, ngày 27 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Đoạn nào của bài nói zậy? Bài thì zài, hổng chỉ ra mà cứ hỏi trống không thế thì bít chỗ nào nó thế nào Loc?--113.190.150.97 (thảo luận) 15:38, ngày 27 tháng 2 năm 2010 (UTC)
Chổ cống hiến Llevanloc (thảo luận) 15:49, ngày 27 tháng 2 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Đoàn Duy Thành”.