Thảo luận:10x Management

Thảo luận đang diễn ra

Bài viết gốc EnWiki đang được biểu quyết xóaSửa đổi

Bài viết gốc EnWiki đang được biểu quyết xóa.[1] Nên mình nghĩ bài này, nếu người dịch thực sự muốn giữ thì có thể cố gắng phát triển thêm. Nếu không thì không nên giữ vì chất lượng thật sự không tốt. Thân. LTN.Canada (thảo luận) 04:26, ngày 30 tháng 6 năm 2020 (UTC)Ltncanada

Quay lại trang “10x Management”.