Thảo luận:5 Centimet trên giây

Chưa có thảo luận tại trang này.

Lần sau lấy liên kết của NXB chứ liên kết báo không tính đấy nhé.Tnt1984 (thảo luận) 14:13, ngày 28 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “5 Centimet trên giây”.