Thảo luận:7 TCN

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Năm
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Năm, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Năm. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

7TCNSửa đổi

Năm Giáp Dần Can chi này sao ai lại xóa đi nhỉ.Số tương ứng Lịch can chi TCN Giáp 7. Ất 6. Bính 5. Đinh 4. Mậu 3 .Kỷ 2 .Canh 1 .Tân 0. Nhâm 9. qúy 8.Số tương ứng Lịch can chi SCN là Giáp 4. Ất 5 .Bính 6. Đinh 7 .Mậu 8 . Kỷ 9 .Canh 0. Tân 1. Nhâm 2 . Qúy 3. Tính lịch Trước công nguyên hay Sau công nguyên ta phải cộng thêm 1 năm8.37.225.101 (thảo luận) 13:44, ngày 11 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “7 TCN”.