Thảo luận:Adam Smith

Active discussions

UntitledSửa đổi

Bài này vi phạm bản quyền của trang vietsciences.free.fr Llevanloc (thảo luận) 16:25, ngày 31 tháng 12 năm 2009 (UTC)

    • Các bác bảo quản viên khoan xóa bài này. Tôi sẽ viết nó Llevanloc (thảo luận) 16:27, ngày 31 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Bạn hãy dẫn nguồn ra (để xem bên nào vi phạm bản quyền), bài này được tạo vào năm 2005, nhiều khả năng là dịch từ bên wiki tiếng anh.--DMT (thảo luận) 16:38, ngày 31 tháng 12 năm 2009 (UTC)
PS:Phiên bản tiếng Anh của chúng ta, bài này còn được khởi tạo vào năm 2001.--DMT (thảo luận) 16:49, ngày 31 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Vĩ đạiSửa đổi

Có lẽ do tôi bị ám ảnh với từ Vĩ đại mà sách sử VN của Đảng thường dùng để ca ngợi HCM, Stalin, hay một số nhà thơ cách mạng. Thôi vậy, để dùng vậy. (vì tôi thấy bên tây nó dùng từ great trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, chứ không như khi mình dùng từ Vĩ đại cho các vị "lãnh tụ" cộng sản hay gì đó, và rất hiếm khi sử dụng trong đời sống hàng ngày.--Goodluck (thảo luận) 20:53, ngày 18 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Adam Smith”.