Thảo luận:Alexandre Dumas

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Quycuocthat trong đề tài Lại tên các tác phẩm
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Có cần phân biệt cha/con trong tiếng Việt không? Nguyễn Hữu Dng 17:52, ngày 25 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có, Alexandre Dumas (cha) và Alexandre Dumas (con).--An Apple of Newton 18:34, ngày 25 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thường nếu chỉ nói Alexandre Dumas thì mọi người sẽ đều hiểu là Dumas cha. Khi muốn nếu đến con thì phải ghi rõ Alexandre Dumas con. Vậy nên có trang chuyển hướng từ Alexandre Dumas (cha) về bài này, còn trong bài tôi sẽ ghi kỹ hơn.--Docteur Rieux 20:39, ngày 25 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lại tên các tác phẩm Sửa đổi

La Reine Margot (Hoàng hậu Mác gô)

Có nên viết tên các tác phẩm theo phiên âm kiểu cũ như vậy không? Tôi thấy nhiều cuốn sách hiện nay giữ nguyên các tên riêng. Nếu để tên Hoàng hậu Mác gô như bạn Casablanca1911 viết thì tiếp tục sẽ là Bá tước Mông-tơ Cờ-rít-xơ-tô. Đó mới đúng cách ngày bé chúng ta được học ở trường. Không biết giờ có thay đổi gì không nữa!--Docteur Rieux 00:39, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoàng hậu Mác gô là tên cuốn truyện đã được dịch ra xuất bản ở Việt Nam. Còn còn truyện khác cũng được xuất bản là Bá tước Monto Crixto. Phần tên tác phẩm đã được thảo luận tương tự ở bài Victor Hugo. Vấn đề ở đây, không phải là tên truyện được dịch đúng như thế nào, mà là truyện đã được xuất bản bằng tiếng Việt và phổ biến với cái tên nào. Thế bây giờ cần phải thảo luận, tên tác tác phẩm tiếng nước ngoài có được chuyển sang tiếng Việt không và tên các tác phẩm tiếng Việt có chuyển sang tên nước ngoài không ? Nếu có thì sẽ chuyển như thế nào ? Casablanca1911 05:25, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Người ta chỉ gọi Dumas (cha) là Dumas đến khi con ông xuất bản truyện Trà Hoa Nữ thôi, chữ Alexandre Dumas nên có hai hướng mới phải, vì ông con danh tiếng không kém gì ông cha cả Quycuocthat 08:41, ngày 15 tháng 12 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Alexandre Dumas”.