Thảo luận:Amphetamin

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Alphama trong đề tài Untitled

Untitled sửa

Amphetamin có phải là hồng phiến không ? Nếu có thì ai đó thêm vào bài viết đi. (2001:EE0:498F:D790:661C:B0FF:FEF0:A880 (thảo luận) 13:25, ngày 18 tháng 11 năm 2019 (UTC))Trả lời[trả lời]

Đã thêm rồi bạn nhé!  A l p h a m a  Talk 06:43, ngày 19 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Amphetamin”.