Thảo luận:Antonio Meucci

Thêm thảo luận
Dự án Tiểu sử
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.

UntitledSửa đổi

Nhiều người vẫn nghĩ rằng Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại vào năm 1876. Nhưng nhà phát minh thật sự lại là Antonio Meucci ( một người Mỹ gốc Ý). Vào năm 1860 ông đã đem phát mình này thảo luận với Bell và ông đã thực hiện 1 cuộc gọi đến với vợ của ông lúc đó đang bệnh nằm trên giường. Tuy nhiên ông không thể đem phát mình này gởi đến văn phòng bằng sáng chế Hoa Kỳ vì ông không có 250$. Vì vậy ngày 14-02-1876 Alexander Graham Bell đã gởi phát minh cho văn phòng bằng sáng chế Hoa Kỳ.

Quay lại trang “Antonio Meucci”.