Untitled sửa

Tôi có đọc một tài liệu nào đó nói “Aristoteles” là người làm chậm sự phát triển của Khoa học Kỹ thuật 1000 năm?

Quay lại trang “Aristoteles”.