Thảo luận:Bà Bovary

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Sparrow
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Cái bìa sách tiếng Việt này quá bé, về mặt thẩm mỹ không đẹp chút nào. Tôi nghĩ tạm dùng bìa gốc, khi nào có bìa tiếng Việt lớn hơn thì thay.--Sparrow 07:52, ngày 27 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Bà Bovary”.