Thảo luận:Bà chúa Tuyết

Thêm thảo luận
Dự án Văn học
Antique-books-woodward.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Đan Mạch
WikiProject-Denmark-Logo.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Đan Mạch, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Đan Mạch. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

UntitledSửa đổi

Dùng quá nhiều nguồn forum.vinagames liệu có hợp lệ? Alphama (thảo luận) 05:14, ngày 20 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Không thể sử dụng nguồn diễn đàn. Bài này còn có những nguồn diễn đàn khác.--Trungda (thảo luận) 03:17, ngày 21 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Cần phải chỉnh sửa nguồn hình ảnh, hình ảnh phải tương ứng với nội dung của câu chuyện.42.117.195.77 (thảo luận) 08:48, ngày 21 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Nguồn lấy từ vnthuquan nên lấy 1 nguồn sau đó đánh chú thích tất cả hoặc dùng chú thích, để link quá dài không tốt lắm. Alphama (thảo luận) 05:13, ngày 23 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Nguồn vnthuquanSửa đổi

Xem thảo luận về nguồn vnthuquan thảo luận. Có lẽ là nguồn vnthuquen sẽ không được sử dụng trong bài này. Alphama (thảo luận) 15:02, ngày 27 tháng 6 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Nguồn của bài trùng nhau nên gom làm 1 và đặt tên như: < r e f name="s1"> nội dung </ref>, sau đó chỉ cần ghi thẻ < r e f name="s1"></ref> đi bất cứ nguồn nào trùng. Cách trình bày vậy đẹp hơn. TemplateExpert (thảo luận) 06:22, ngày 18 tháng 7 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Bà chúa Tuyết”.