Thảo luận:Bác sĩ

Chưa có thảo luận về trang này.

Theo tôi, không nên đổi hướng bài này đến bài thầy thuốcbác sĩthầy thuốc nhưng trong thầy thuốc thì có cả bác sĩ, thầy lang, v.v... --Mai Lê (thảo luận) 09:05, ngày 22 tháng 5 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Bác sĩ”.