Thảo luận:Báo hiệu (viễn thông)

Thảo luận đang diễn ra

Bài này có nội dung trông như chép từ một giáo trình ra. Đề nghị sửa văn phong cho hợp với wiki. Tmct 21:23, ngày 21 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Tôi đã sửaSửa đổi

Bạn nào chép giáo trình cho vào phần "Báo hiệu kênh riêng" đã không xem xét, cân đối sự phân loại. Aterux 08:43, ngày 2 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Báo hiệu (viễn thông)”.