Thảo luận:Bò xám

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Rotceh trong đề tài Tên gọi
Dự án Lớp Thú
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lớp Thú, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lớp Thú. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Tên gọi sửa

Có nên gọi là Bò xám Kouprey thay vì Bò xám không? Trên trang en.wikipedia cũng gọi là Kouprey. Ngoài ra có lẽ cũng nên thêm phần thảo luận về "Liên hệ với các loài khác" Rotceh 15:40, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Bò xám”.