Thảo luận:Băng hà Đệ Tứ

Thảo luận đang diễn ra

Tên bài và nội dungSửa đổi

Bài này đề cập đến giai đoạn pleistocen giữa-pleistocen muộn, mà đề bài nêu tổng quát là băng hà Đệ tứ là chưa ổn. Nội dung có vẻ tương ứng với en:Last glacial period, tiêu đề thì en:Quaternary glaciation.--Tranletuhan (thảo luận) 04:30, ngày 15 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Tranletuhan có định dọn dẹp bài này không, nếu không tôi sẽ gắn tiêu bản xóa. —Hội Phượng HoàngThảo luận 11:38, ngày 15 tháng 6 năm 2011 (UTC)
Quay lại trang “Băng hà Đệ Tứ”.