Thảo luận:Bạch Vân An Cốc

There are no discussions on this page.

bài viết này có lẽ chưa có trong en.wikipedia -- may be the 1 st. article in wikipedia.org

Đúng. Đọc bài en:Philip Kapleau sẽ thấy liên kết Haku'un Yasutani hãy còn màu đỏ. Mekong Bluesman 18:51, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)
Ông này người Nhật sao tên dịch ra tiếng Trung thế này.123.23.169.191 (thảo luận) 09:33, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Bạch Vân An Cốc”.