Thảo luận:Bắt trẻ đồng xanh

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Rungbachduong trong đề tài Thông tin về bản dịch

Sách người lớn?Sửa đổi

Tôi thấy đoạn nói sách lần đầu tiên xuất bản "bị hạn chế người đọc chỉ dành cho người lớn" là không đúng, tương tự Harry Potter "bị hạn chế người đọc chỉ dành cho trẻ em". Người lớn là target audience, nhưng không có nghĩa là cấm trẻ em. Nguyễn Hữu Dng 16:42, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chắc tôi dịch lộn. Mà young adult có phải "người lớn" không nhỉ, hay là thanh niên? Rungbachduong (thảo luận) 16:55, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tại các thư viện công cộng tại Mỹ có một khu dành cho "Young Adult", thường là sách cho vị thành niên, từ 13-18 tuổi. Khu này được tách riêng từ khu "Children's Fiction" và "Adult Fiction". Nguyễn Hữu Dng 17:01, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bổ sung trong tương laiSửa đổi

Cuốn này đang được dịch lại và sớm phát hành. Khả năng sẽ không dùng tên bản dịch cũ.--Vuon hong (thảo luận) 04:00, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]


"Bắt trẻ đồng xanh" đã được phát hành mới, vẫn dùng tên cũ, người dịch vẫn là Phùng Khánh. Nhưng so với bản dịch trước có nhiều điểm bổ sung và thay đổi. An Lý (thảo luận) 08:50, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thông tin về bản dịchSửa đổi

Xin mở thêm một phần thông tin nói về bản dịch tiếng Việt nếu như sách này đã có dịch rồi hay sẽ được dịch ra tiếng Việt.Lê Sơn Vũ (thảo luận) 22:55, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi cũng chỉ đọc bản trên máy dạng .pdf nên không biết đã phát hành chính thức thành sách chưa, vì vậy mới phải ghi chú rõ tên bản dịch ở phần ref. Rungbachduong (thảo luận) 23:41, ngày 6 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã bổ sung thông tin. conbo trả lời 03:26, ngày 10 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin hỏi đã có ai đọc cả hai bản dịch chưa, vì tôi đọc bản dịch của Đức Dương và Bùi Mỹ Hạnh thấy rất chán, không hiểu tại sao Bắt trẻ đồng xanh lại được liệt vào hàng tiểu thuyết xuất sắc của Mỹ thế kỷ 20, đâm tóm tắt bài này cũng hơi khô. RBD (thảo luận) 02:51, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Bắt trẻ đồng xanh”.