Thảo luận:Bệnh xoăn lá

Thảo luận đang diễn ra

Phản đối xóa nhanhSửa đổi

Trang này không nên bị xóa vì... --hungjônnathangialinhdo Hung1000123 (thảo luận) 12:51, ngày 12 tháng 12 năm 2020 (UTC)

tóm tắt bài viết vậy thôi có dẫn nguồn rồi, tôi thấy nó khá đầy đủ rồi

Quay lại trang “Bệnh xoăn lá”.